Παραδοτέα

Υλοποίηση Παραδοτέα

Translations:

Parent Title: Υλοποίηση

22/02/2021

Π1.1 - Μελέτη χρηστών και ανάλυση απαιτήσεων

Π1.1 - Μελέτη χρηστών και ανάλυση απαιτήσεων

07/03/2021

Π1.2 - Ανάπτυξη και αξιολόγηση Σεναρίων

Π1.2 - Ανάπτυξη και αξιολόγηση Σεναρίων

26/03/2021

Π2.1 - Παρουσίαση και αξιολόγηση διαθέσιμου περιεχομένου

Π2.1 - Παρουσίαση και αξιολόγηση διαθέσιμου περιεχομένου

27/04/2021

Π3.1 - Μελέτη και αξιολόγηση διαθέσιμων τεχνολογιών

Π3.1 - Μελέτη και αξιολόγηση διαθέσιμων τεχνολογιών

24/05/2021

Π3.2 - Αξιολόγηση τεχνολογιών με βάση τα σενάρια

Π3.2 - Αξιολόγηση τεχνολογιών με βάση τα σενάρια