Παραδοτέα

Υλοποίηση Παραδοτέα

Translations:

Parent Title: Υλοποίηση

10/01/2022

Π1.1 - Μελέτη χρηστών και ανάλυση απαιτήσεων

Π1.1 - Μελέτη χρηστών και ανάλυση απαιτήσεων

10/01/2022

European Journal of Engineering and Technology Research

Incorporating a digital serious game into real-life distance learning practices via educational scenarios

10/01/2022

16th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation & Personalization (SMAP 2021), Online, November 4-5, 2021

Augmented and personalized digital narratives for Cultural Heritage under a tangible interface

10/01/2022

Π1.2 - Ανάπτυξη και αξιολόγηση Σεναρίων

Π1.2 - Ανάπτυξη και αξιολόγηση Σεναρίων

10/01/2022

Π2.1 - Παρουσίαση και αξιολόγηση διαθέσιμου περιεχομένου

Π2.1 - Παρουσίαση και αξιολόγηση διαθέσιμου περιεχομένου

10/01/2022

Π3.1 - Μελέτη και αξιολόγηση διαθέσιμων τεχνολογιών

Π3.1 - Μελέτη και αξιολόγηση διαθέσιμων τεχνολογιών

10/01/2022

Π3.2 - Αξιολόγηση τεχνολογιών με βάση τα σενάρια

Π3.2 - Αξιολόγηση τεχνολογιών με βάση τα σενάρια

10/01/2022

3rd International Conference on Digital Culture & AudioVisual Challenges (DCAC 2021), Online, May 28-29, 2021

Designing an experiential educational game for the investigation of aspects of the Greek revolution

10/01/2022

13th Conference on Informatics in Education (13th CIE2021), Online, October 9-10, 2021

Incorporating a digital serious game into real-life distance learning practices via educational scenarios

10/01/2022

Π4.1 - Ανάλυση και ανάπτυξη διαφορετικών προσεγγίσεων των επιλεγμένων σεναρίων

Π4.1 - Ανάλυση και ανάπτυξη διαφορετικών προσεγγίσεων των επιλεγμένων σεναρίων